Catella Wohnen Europa kupiło prawie jedną-czwartą apartamentowca Złota 44

Catella Wohnen Europa jest niemieckim funduszem nieruchomościowym, który inwestuje w wybrane europejskie rynki podstawowe, takie jak Niemcy, Francja, Holandia czy Skandynawia. Fundusz rozważa również inwestycje w innych państwach europejskich, takich jak Polska, Wielka Brytania / Irlandia, północne Włochy i Hiszpania. Inwestycje koncentrują się na nowoczesnych i niedrogich apartamentach o stabilnym przepływie środków pieniężnych, a także projektach związanych z rozwojem i remontami. Zgodnie z zasadami dywersyfikacji sektorowej, fundusz inwestuje również w niszowych rynkach, takich jak serwis mieszkaniowy, młodzi profesjonaliści czy mikro-mieszkania.