Warszawa - rozbudowa spalarni śmieci

Po rozbudowie obiekt będzie największą spalarnią odpadów komunalnych w Polsce, jego wydajność ma osiągnąć 305 tys. ton odpadów rocznie. Zakład produkował będzie również energię elektryczną i ciepło - 20 MWe i 60MWt.

Przetarg ogłoszony został w trybie zaprojektuj i wybuduj, prowadzony jest w trybie nieograniczonym, 10 sierpnia 2017 mija termin składania ofert.