Projekty inwestycyjne – doradztwo i zarządzanie

Przeprowadzanie inwestycji

Prowadzenie projektów inwestycyjnych - od decyzji do realizacji. Wspieramy naszych Klientów na wczesnym etapie przygotowania inwestycji oferując swoje wsparcie już przy studiach wykonalności a następnie wyborze lokalizacji, nabyciu praw do terenu, uzyskaniu wszystkich uzgodnień i decyzji administracyjnych, aż po realizację inwestycji.

Oferujemy między innymi:
 • studia wykonalności projektu i badanie rynku,
 • zarządzanie projektem inwestycyjnym na etapie przygotowawczym:
  • wybór lokalizacji i pozyskanie nieruchomości,
  • wykonanie opracowań koncepcyjnych,
  • przeprowadzenie wszelkich procedur administracyjnych,
  • nadzór nad projektowaniem,
 • zarządzanie projektem na etapie realizacji, działanie w imieniu inwestora,
 • zarządzanie projektem na etapie eksploatacji.
Masz pomysł na biznes? Gwarantujemy profesjonalne doradztwo inwestycyjne. Wiemy, na czym polega prowadzenie inwestycji oraz jak pozyskać kapitał na inwestycje. Wystarczy, że nam zaufasz.