PGE inwestuje w startupy

Grupa powołała dwie spółki PGE Ventures oraz PGE Nowa Energia, pierwsza z nich będzie inwestorem kapitałowym druga zaś odpowiadać będzie za inicjacje i akcelerację projektów. PGE zapowiada, że zainteresowane jest obejmowaniem mniejszościowych udziałów w projektach, oferując w zamian udział finansowy oraz wsparcie i know how. Oczekiwania finansowe z inwestycji to 15 -20 %, horyzont inwestycji to 3-4 lata.

PGE zapowiada, że pierwszego września 2017 ma ruszyć program scoutingowy, którego celem będzie identyfikacja ok. 100 startupów, z których po wyborze 10 najatrakcyjniejszych inwestor podpiszę umowy z wybranymi przedsiębiorcami.

Główne obszary zainteresowania inwestora to:

  • optymalizacja prowadzonej działalności,
  • magazynowanie energii i czyste technologie wytwórcze,
  • technologie informatyczne i telekomunikacyjne,
  • wzbogacanie surowców oraz utylizacja odpadów.