UOKiK zatwierdził sprzedaż EDF do PGE

UOKiK zatwierdził warunkowo transakcje przejęcia polskich aktywów EDF. Warunkiem jest sprzedaż całości energii elektrycznej wyprodukowanej w latach 2018-2021 przez elektrownię Rybnik na giełdzie energii.

Polska Grupa Energetyczna po przejęciu EDF Polska podwoiła zainstalowaną moc ciepłowniczą do przeszło 7,5 GWt i o 25 procent zwiększyła zainstalowaną moc elektryczną - do blisko 16 GWe.