PGNiG Termika wybuduje najnowocześniejszy blok gazowo-parowy w Polsce

PGNiG Termika podpisała kontrakt z konsorcjum Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe Gmbh, Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd, Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe Ltd. oraz Polimex-Mostostal SA na realizację bloku w elektrociepłowni Żerań o parametrach:

  • moc elektryczna 497 MW
  • moc cieplna 326 MW

Inwestycja ma być oddana w 2020 roku.

Po wybudowaniu nowego bloku moc wytwórcza wzrośnie z 386 MWe do 690 MWe.

Jednostka zużywać będzie ok. 550 mln m3 gazu co stanowić będzie ok. 4% krajowego zużycia gazu.