Nowy stopień i elektrownia wodna na Wiśle w okolicach Nieszawy

Polskie drogi wodne, poza niewieloma wyjątkami, nie spełniają standardów międzynarodowych warunków żeglowności. Polska jest członkiem konwencji AGN i jej podstawowym celem jest zapewnienie IV klasy żeglowności na odcinkach rzek: Odra, Wisła i Bug.

Inwestycja poza przywróceniem żeglowności na Wiśle ma na celu wybudowanie elektrowni wodnej o mocy ok. 80MW. Rozpoczęcie realizacji inwestycji zaplanowane jest na 2020 rok, natomiast jej zakończenie na 2025.